ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

İstanbul Çevre Danışmanlık olarak, çevre danışmanlık hizmetinin yanı sıra ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası konularında da hizmet vermekteyiz. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan konularda faaliyet gösterecek işletmeler için ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması zorunludur. Yönetmeliği Ek-1 listesinde faaliyet gösterecek işletmeler, ÇED Raporu hazırlatmalıdır. Yönetmeliğin Ek-2 listesinde faaliyet gösterecek işletmeler ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmalıdır.

ÇED RAPORU NEDİR? ÇED SÜRECİ NEDİR?

ÇED Raporu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet konularında çalışacak işletmeler için hazırlanan rapordur. Rapor içerisinde, planlanan faaliyetin çevresel etkileri değerlendirilir. Çevresel etkilerinin değerlendirilmesi sırasında farklı meslek gruplarından oluşan bir ekip görev alır. Faaliyetin havaya, suya, toprağa olan olumsuz etkileri değerlendirilir, olumsuz etkilerin minimize edilmesi için öneriler oluşturulur.

Raporun hazırlanması aşamasında farklı meslek gruplarından oluşan çalışma ekibinin yanı sıra, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve faaliyetin gerçekleştirileceği bölgedeki halk katılım sağlar. Rapor hazırlanmadan önce, sürecin hazırlık aşamasında özet şeklinde bir ön rapor niteliği taşıyan ÇED Başvuru Dosyası hazırlanır. Hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur. ÇED Başvuru Dosyasının yeterli bilgiyi taşıması durumunda onay verilir ve ÇED süreci başlamış olur. Onay verilen ÇED Başvuru Dosyası, ÇED sürecine dahil edilen kurum ve kuruluşlara gönderilir ve Rapor için kurum görüşleri talep edilir. İlk aşamada verilen kurum görüşleri, genel olarak rapor içerisinde değerlendirilmesi istenen noktaları belirler ve bu görüşlere istinaden rapor başlıkları belirlenir.

ÇED Başvuru Dosyasının onayından sonra, faaliyetin gerçekleştirileceği bölgede yer alan halk başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve ÇED sürecine dahil edilen kurumların davetli olduğu bir Halkın Katılım Toplantısı düzenlenir. Halkın katılım toplantısının, bölge halkının kolaylıkla katılım sağlayacağı bir bölgede düzenlenmesine özen gösterilir. Toplantının yeri, tarihi ve saatini içerisinde bir duyuru metni, en az bir adet yerel ve en az bir adet ulusal gazetelerde ilan edilir. Halkın katılım toplantısının amacı, planlanan faaliyet ile ilgili olarak bölge halkının görüş ve önerilerinin alınmasını temel almaktadır.

Halkın katılım toplantısının yapılmasından sonra Özel Format belirlenir. Belirlenen özel formata göre ÇED Raporu hazırlanır.

ÇED RAPORUNU KİMLER HAZIRLAR?

Raporun hazırlanması, ÇED sürecinin yürütülmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlik belgesi almış kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

İstanbul Çevre Danışmanlık firması olarak, çevre danışmanlık hizmeti, ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Sera Gazı İzleme ve Raporlama hizmeti vermekteyiz.