PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI

İstanbul Çevre Danışmanlık olarak, çevre danışmanlık hizmetinin yanı sıra ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası konularında da hizmet vermekteyiz. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan konularda faaliyet gösterecek işletmeler için ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması zorunludur. Yönetmeliği Ek-1 listesinde faaliyet gösterecek işletmeler, ÇED Raporu hazırlatmalıdır. Yönetmeliğin Ek-2 listesinde faaliyet gösterecek işletmeler ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmalıdır.

PROJE TANITIM DOSYASI (PTD) NEDİR? PTD SÜRECİ NASIL İŞLER?

Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan faaliyet konularında çalışacak işletmeler için hazırlanan rapordur. Rapor içerisinde, planlanan faaliyetin çevresel etkileri değerlendirilir. Çevresel etkilerinin değerlendirilmesi sırasında farklı meslek gruplarından oluşan bir ekip görev alır. Faaliyetin havaya, suya, toprağa olan olumsuz etkileri değerlendirilir, olumsuz etkilerin minimize edilmesi için öneriler oluşturulur.

Raporun hazırlanması aşamasında farklı meslek gruplarından oluşan çalışma ekibinin yanı sıra, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da rapora ve sürece katılım sağlar. Rapor hazırlanmadan önce, raporu hazırlayacak personel tarafından projenin gerçekleştirileceği alanda saha etüt çalışmaları gerçekleştirilir. Saha etüt çalışmaları sırasında, faaliyet alanına en yakın yerleşim yerleri ve hassas alanlar dikkate alınarak teknik analiz yapılır. Gerçekleştirilecek faaliyetin bölgeye olan olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilebilmesi için saha etüt çalışması yapılması zorunludur.

Yapılan saha etüt çalışmalarından sonra, ÇED Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır. ÇED Yönetmeliğinde belirtilen kriterler sabit olarak verilmiştir. Ancak, projenin konusu, kapasitesi ve bulunduğu bölge dikkate alınarak, belirlenen kriterler alt başlıklar halinde detaylandırılarak rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor, projenin gerçekleştiği bölgenin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne incelenmek üzere sunulur. İl Müdürlükleri, Proje Tanıtım Dosyasını format ve içerik yönünden inceler. İncelemenin olumlu olması durumunda, projenin gerçekleştirileceği alanda kendilerinin de katılım sağladığı ikinci saha etüt çalışması yapılmasını talep eder. Aynı zamanda, farklı devlet kurumlarının da sürece dahil olmasını isteyebilir ve kurumlardan görüş talep edebilir. Bu aşamada, sürece dahil olan kurumlar da ayrıca sahada inceleme yapmak isteyebilirler.

Projenin gerçekleştirileceği alanda bütün saha incelemelerinin gerçekleştirilmesinde sonra süreç devam eder. Kurumlardan gelen görüşler ve Valilik personelince yapılan değerlendirme neticesinde Proje Tanıtım Dosyasına ilave bilgi ve belgelerin eklenmesi istenebilir. Son olarak kurum görüşleri ve Valilik tarafından istenen verilerin rapora eklenmesi ile Nihai Dosya tekrar sunulur.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce dosya son kez incelenir ve karar aşamasına geçilir. Karar aşamasında, projenin yeterli derece değerlendirildiği düşünülürse ÇED Gerekli Değildir kararı verilir. Projenin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesine karar verilirse ÇED Gereklidir kararı verilerek süreç sonlandırılır.

PROJE TANITIM DOSYASINI KİMLER HAZIRLAR?

Raporun hazırlanması, sürecinin yürütülmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlik belgesi almış kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

İstanbul Çevre Danışmanlık firması Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hizmetleri alanında profesyonel mühendis kadrromuz ile hizmetinizdeyiz. TEL : 0531 267 36 27