SERA GAZI İZLEME

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ

İstanbul Çevre Danışmanlık olarak, işletmeden kaynaklanan seragazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet konularından herhangi birisini barındıran işletmeler 3 ana uygulamayı gerçekleştirmek durumundadır. Bu uygulamalar sırasıyla;

  • SeraGazı Emisyonlarının İzlenmesi
  • SeraGazı Emisyonlarının Raporlanması
  • SeraGazı Emisyonlarının Doğrulanması

Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliğ hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Emisyonların izlenmesi için ilk etapta, emisyonların şeffaf ve doğrulanabilecek şekilde bir izleme yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Bu izleme yöntemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın entegre çevre bilgi sistemi üzerinden oluşturulur. Oluşturulan yöntem bütüne “İzleme Planı” denir. İzleme planının hazırlanması işlemlerinde, emisyon oluşumuna katkı sağlayan bütün faaliyetler ayrı ayrı değerlendirilmeli ve eklenmelidir. Emisyon oluşturan faaliyetlerden herhangi birisinin unutulması, emisyon hesaplamalarında silsile ile birbirine takip eden hatalar zincirine yol açacaktır. Bu nedenle izleme planının titiz bir çalışma ile hazırlanması son derece önemlidir.

İzleme planı hazırlık aşamasında, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve SeraGazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliğ hükümlerine son derece hakim olmak önemlidir. İzleme planı, yönetmeliğin Ek-1 listesinde belirtilen faaliyet konularından herhangi birisini icra eden işletmeler için bir kez hazırlanır. Hazırlanan izleme planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanır. İşletmenin faaliyet kapasitesinde ve/veya ısıl gücünde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, izleme planının yenilenmesine gerek bulunmaz. İzleme planı, işletme özelinde oluşturulan/oluşturulacak, belgelenen ve süreklilik arz eden yazılı prosedürler ile desteklenir.

İşletmeden kaynaklanan emisyonların hesaplanması yıllık bazda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, emisyonlarının hesaplaması yapılırken, bir önceki yıla ait faaliyet verileri esas alınır. Faaliyet verileri kullanılarak emisyon raporu oluşturulur.

EMİSYONLARIN DOĞRULANMASI

Emisyon raporunun ait olduğu sene için hazırlanan emisyon raporunun doğrulanması için bir doğrulayıcı kuruluşu ile sözleşme imzalamak zorunludur. Sözleşmeler, emisyon raporunun ait olduğu yıl için 15 Kasım’a kadar imzalanmak zorundadır.

Hazırlanan sera gazı emisyon raporu, doğrulayıcı kuruluş tarafından değerlendirilir. Emisyon raporunda kullanılan faaliyet verileri, izleme planını desteklemek amacı ile oluşturulmuş yazılı prosedürler, hesaplanan emisyon miktarı gibi bilgi, belge ve hesaplamalar bütünü doğrulayıcı kuruluş tarafından denetlenir. Uygun hazırlanmış olan emisyon raporları, doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanır.

İstanbul Çevre Danışmanlık olarak, sizlere sera gazı emisyonların izlenmesi ve raporlanması konularında hizmet vermeye devam etmekteyiz.

SERA GAZI EMİSYONLARIN İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI